Hakkımda

Hakkımda daha fazla bilgi alın


Dr. Öğr. Üyesi Halil Tosun , Üroloji, ve Çocuk Ürolojisi alanında hizmet vermektedir.

YAYINLAR
Uluslararası Index Dergilerde Yayınlanan Yayınlar
1) Tosun H, Demirtaş A, Sönmez G, Tombul ŞT, Akalın H, Özkul Y. Can the Expression level of PIWIL 2 gene be a serum marker for prostate cancer? A single-center prospective study. Turk J Urol. 2019 Feb 4. doi: 10.5152/tud.2019.46416.
2) Baydilli, N., Tosun, H., Akınsal, E. C., Gölbaşı, A., Yel, S., & Demirci, D. (2020). Effectiveness and complications of mini-percutaneous nephrolithotomy in children: one center experience with 232 kidney units. Turkish journal of urology, 46(1), 69.
3) Baydilli, N., Selvi, I., Pinarbasi, A. S., Akinsal, E. C., Demirturk, H. C., Tosun, H., & Demirci, D. (2021). Additional VCUG-related parameters for predicting the success of endoscopic injection in children with primary vesicoureteral reflux. Journal of Pediatric Urology, 17(1), 68-e1.
4) Üntan, İ., Üntan, S., Tosun, H., & Demirci, D. (2021). Metabolic risk factors and the role of prophylaxis in pediatric urolithiasis. Journal of Pediatric Urology, 17(2), 215-e1.
5) Bako, D., Tosun, H., Ozer, A., Köksoy, A. Y., & Utangac, M. M. (2021). From testis to brucellosis: A report of two paediatric cases presenting with acute scrotum. Journal of Paediatrics and Child Health.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yayınlar
1) Özçift, B., Tosun, H., Deliağa, H., Karabulut, B., & Tiryaki, H. T. (2018). Çocukluk Çağı Böbrek Taşı Hastalığında Mini Perkütan Nefrolitotomi Tek Merkez Deneyimlerimizin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi.
Ulusal Kongrelerdeki Sözlü Sunumlar
1) Abdullah Demirtaş, Gökhan Sönmez, Şevket Tolga Tombul, Halil Tosun, Numan Baydilli, Deniz Demirci. Retrograd İntrarenal Cerrahide Başarıyı Etkileyen Faktörler. Endoüroloji Derneği. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 2015
2) Abdullah Demirtaş, Halil Tosun, Emre Can Akınsal, Oğuz Ekmekçioğlu, Atila Tatlışen. Ürotelyal Kanser Dışı Mesane Kanserlerinde Radikal Sistektomi Deneyimimiz. Türk Üroloji Derneği. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
3) Abdullah Demirtaş, Halil Tosun, Emre Can Akınsal, Oğuz Ekmekçioğlu, Atila Tatlışen. Mesane Kanseri Nedeniyle Radikal Sistektomi ve Üreterokutanostomi Yapılan Hastalarda Sonuçlarımız. Türk Üroloji Derneği. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
4) Halil Tosun, Hilal Akalın, Yusuf Özkul, Abdullah Demirtaş. Prostat Kanseri Taramasında Piwil2 Genini Yeni Bir Belirteç Olarak Kullanabilir miyiz? . Türk Üroloji Derneği. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. 2015
5) H Tosun, H Deliağa, B Karabulut, HT Tiryaki. Pediatrik ürolitiaziste açık cerrahinin rolü. Pediatrik Üroloji Derneği. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 2019
6) H Tosun, H Deliağa, B Karabulut, HT Tiryaki. Mesane ekstrofisi olan çocuklarda modifiye Heitz-Boyer-Hovelacque rektal mesane tekniği : iki vakanın değerlendirilmesi. Pediatrik Üroloji Derneği. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 2019
7) H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki. Çocuklarda subinguinal varikoselektomi (Marmar tekniği) deneyimimiz. Pediatrik Üroloji Derneği. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 2019
8) H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki. 1. Bir Wilms tümörü vakasında birlikte yükselmiş NSE, AFP ve LDH seviyeleri. Pediatrik Üroloji Derneği. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 2019
9) H Deliağa, H Tosun, B Karabulut, HT Tiryaki. Erkek çocuklarda idiopatik üretrit etyolojisinde östrojen ve reseptörlerinin rolü. Pediatrik Üroloji Derneği. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 2019
Ulusal Kongrelerdeki Video Bildiriler
1) Gökhan Sönmez, Emre Can Akınsal, Halil Tosun, Numan Baydilli, Abdullah Demirtaş Ultrason kılavuzluğunda Mikro Perkütan Nefrolitotomi. Endoüroloji Derneği. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 2015
2) Gökhan Sönmez, Halil Tosun, Numan Baydilli, Şevket Tolga Tombul, Abdullah Demirtaş. Spinal Anestezi Altında Supin Pozisyonda Ultrason Kılavuzluğunda Mikro-PNL Hasta ve Hekim Açısından Kolay Uygulanabilir Bir Yöntem midir?. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 2015
3) Şevket Tolga Tombul, Halil Tosun, Gökhan Sönmez, Abdullah Demirtaş. Endovizyon sistemindeki görüntü filtreleri mesane tümörü tanısına yardımcı mı? Endoüroloji Derneği. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 2015
4) Deniz Demirci, Semih Uludağ, Emre Can Akınsal, Şevket Tolga Tombul, Halil Tosun, İbrahim Gülmez. İnkontinansa Yol Açan Dev Over Kisti: Laparoskopik Kist Eksizyonu. Türk Üroloji Derneği. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
5) Deniz Demirci, Abdullah Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Emre Can Akınsal, Halil Tosun, Atila Tatlışen. Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonrası Mesaneye Migrate Olmuş Taşlaşmış Hemoklips. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
6) Abdullah Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Emre Can Akınsal, Halil Tosun, Numan Baydilli, Deniz Demirci, Oğuz Ekmekçioğlu, İbrahim Gülmez, Atila Tatlışen. Retroperitoneal Fibrozisli Hastalarda Nitinol Kaplı Üreteral Stent Kullanımı Bir Çözüm Olabilir mi? . 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
7) Abdullah Demirtaş, Şevket Tolga Tombul, Emre Can Akınsal, Halil Tosun, Numan Baydilli, Deniz Demirci, Oğuz Ekmekçioğlu, İbrahim Gülmez, Atila Tatlışen. Radikal Sistektomi Sonrası Üreterokutanostomi Darlıklarının Nİtinol Üreteral Stent ile Tedavisi: Yeni Bir Yaklaşım. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
8) Koray Ağras, Halil Tosun, Erem Asil. Çocuk Olguda İntraoperatif Pozisyon Değişikliği ve Re-Docking Yapmadan Uygulanan Robot Yardımlı Laparoskopik Nefroüreterektomi (RALNU). Türk Çocuk Ürolojisi Derneği. 14. Türk Çocuk Üroloji Kongresi. 2017
Ulusal Kongrelerdeki Poster Bildiriler
1. Abdullah Demirtaş, Akın Demirleğen, Halil Tosun, Numan Baydilli, Gökhan Sönmez, Atila Tatlışen. Kasn İnvaziv olmayan Orta ve Yüksek Riskli Mesane Kanserli Hastalarda Termokemoterapi Deneyimimiz. Türk Üroloji Derneği. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
2. Abdullah Demirtaş, Halil Tosun, Şevket Tolga Tombul, Atila Tatlışen. Retroperitoneal Fibroziste Nitinol Kaplı Stent Uygulaması: Olgu Sunumu. . Türk Üroloji Derneği. 23. Ulusal Üroloji Kongresi. 2014
3. Halil Tosun, Ahmet Semih Güleser, Gökhan Sönmez, Şevket Tolga Tombul, Abdullah Demirtaş. Retroperitoneal Anjiomyolipom Rüptürü Sonrası Dissemine İntravasküler Koagülopati: Olgu Sunumu. Türk Üroloji Derneği. 24. Ulusal Üroloji Kongresi. 2015
Uluslararası Kongrelerdeki Sözlü Sunumlar
1. Hasan DELIAGA, Halil TOSUN, Bilge KARABULUT and Tugrul Tiryaki.Menkes Disease Associated with Giant Bladder Diverticula. 29th congress ESPU 11-14 April 2018, Helsinki-FINLAND
2. Bilge KARABULUT , Ayse Selcen OGUZ ERDOGAN , Dogus GUNEY ,Halil TOSUN , Hasan DELIAGA 1 and H. Tugrul TIRYAKI. A Case Report Of Duplicate Extrophy Of The Bladder. 29th congress ESPU 11-14 April 2018, Helsinki-FINLAND
3. Hasan DELIAGA, Halil TOSUN, Bilge KARABULUT and Tugrul TIRYAKI. Malign Rhabdoid Tumors Of Kidney And Bladder. 29th congress ESPU 11-14 April 2018, Helsinki-FINLAND
4. Deliağa Hasan, Tosun Halil, Karabulut Bilge, Tiryaki H. Tuğrul, 2nd Hypospadias World Comparison of short & Long term results of severe proximal hypospadias surgery Congress, 2018, Offenbach, Frankfurt-GERMANY
Kitap Bölümü
1. Prostatik Üretrada Nadir Görülen Bir Kitle; Çocuk Hastada Fibroepitelyal Polip, Ürolojide Görülen Nadir Vakalar, 2020, s181-85 ISBN 978-625-727-520-0.
Bilimsel Araştırma Projesi (Üniversite Destekli Güdümlü Proje)
1. TSG-2016-5200: Multiplanar Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri ile füzyon ultrasonografi klavuzluğunda yapılan prostat iğne biyopsisi ile transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan standart 10-12 kadran prostat biyopsisinin kanser tespit etmedeki etkinliklerinin karşılaştırılması. (Yardımcı Araştırmacı)

Okullar / Eğitimler

 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009
 • Erciyes Üniversitesi tıp Fakültesi, Üroloji Uzmanlığı, 2015
 • Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Uzmanlığı, 2019

İlgi alanları

 • İnmemiş Testis
 • Prostat Büyümesi
 • Hipospadias
 • Fıtık
 • Sünnet
 • Testis Kanseri
 • İdrar Kaçırma
 • İdrarda Kan Görülmesi
 • Böbrek İltihabı
 • Varikosel
 • Ereksiyon Sorunu
 • Penis Eğriliği (Peyronie Hastalığı)
 • Sertleşme Problemi
 • Üretra Darlığı
 • Penis Ve Testislerin Hastalıkları
 • İdrar Tutamamak
 • Prostat İltihabı
 • Nörojen mesane
 • Prostat Hastalıkları
 • Altını Islatma Problemi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Üriner Enfeksiyon
 • Erektil Disfonksiyon
 • İdrar Torbası İltihabı
 • Hidronefroz (Böbrek Büyümesi)
 • Kısırlık
 • İktidarsızlık
 • Sistit
 • Sperm Sayısı Azlığı
 • Testis Ağrısı
 • Böbrek Genişlemesi
 • ürolojik hastalıklar
 • İdrar Tutukluğu
 • BPH
 • İdrar Yollarında Yanma
 • İşeme bozuklukları
 • Sık Sık İdrara Çıkma
 • İdrar Yapma Bozukluğu
 • İdrar Yolları İltihabı
 • idrar yolu tümörleri
 • Testis Büyümesi
 • Böbrek Kumu
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • İnterstisyel Sistit
 • Prostat Taşları
 • Upj Darlığı
 • Renal Kitle
 • Kan İşemek
 • Kriptorşidik Testis
 • Hipospadias
 • belsoğukluğu
 • İdrar Kesesi Hastalıkları
 • İdrar Kesesinde Daralma
 • Ürojinekoloji
 • İdrar Retansiyonu
 • İdrar Yolu Hastalıkları
 • Kum Sancıları
 • Up Darlık
 • UVJ Darlığı
 • Empotans
 • Çiş Kaçırma Problemi
 • İdrar Torbası Sarkması
 • Böbrek yetmezliği
 • Prostat Yangılanması
 • Gevşek Penis
 • Böbrek İltihabı
 • nefrolitiyaz
 • Böbrek Nakli
 • Renal Tx
 • Adipsi (Susama Yokluğu)
 • Mesane Kanseri
 • Böbrek Kanseri
 • İnfertilite (Kısırlık)
 • Hidrosel
 • Mesane Tümörü
 • İyi Huylu Prostat Büyümesi
 • Böbrek Tümörü
 • Aşırı Aktif Mesane Sendromu
 • İdrar Reflüsü
 • Böbrek Çıkışı Darlığı
 • Ürolojik Tümörler
 • Böbrek Kisti
 • Peniste Akıntı
 • Genital Bölgede Kaşıntı
 • Hematospermi
 • Seminal Vezikül Kisti
 • HPV enfeksiyonu
 • Ureteropelvik Bileşke (UPJ) Darlığı
 • Erken Boşalma
 • Ağrılı Cinsel İlişki
 • Azospermi
 • Genital Siğil
 • Penis Kanseri
 • Retroperitoneal Kitleler
 • Erkek Erken Boşalma Sorunları
 • Geç Boşalma
 • Orgazm Olamama (Anorgazmi)
 • Ağrılı Adet
 • İdrar Yolu Sarkması
 • Sistosel
 • Yapışık ve Önde Gelen Plasenta

İletişim

Benimle kurumum üzerinden iletişimi kurun!


Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Köşk Mah. Prof Dr Turhan Feyzioğlu Cad. No:42
38039 Melikgazi, Kayseri
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Sunduğum hizmetler/işlemler?


Randevu
Sistoskopi Ve Üreteroskopi
Prostat Biyopsisi
Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)
Prostatektomi
Laparoskopik Cerrahi
Flexible Üreteroskopi
Böbrek Ultrasonu
Nefrektomi
Penil Protez
Sünnet
Transvajinal Mesane Boynu Süspansiyonu
Prostat Spesifik Antijen (Psa) Testi
Perkütan Nefrostomi
Radikal Sistektomi
Prostat Kanserinde Görüntüleme
Laparoskopi
Üriner Diversiyon Cerrahisi
Microtese
Penis Implantı
Vazektomi
Robotik Cerrahi
Da Vinci Robotik Cerrahi
Sistoskopi
İntravenöz Ürografi
Adrenalektomi
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Gerilimsiz Vajinal Bant Işlemi
Kateter Yerleştirme
Litotripsi
Mutluluk Çubuğu
Tam Idrar Tahlili(Tit)
Böbrek Nakli (Transplantasyonu)
Diyaliz
Robot Destekli Cerrahi
Robot Destekli Ürolojik Prosedürler
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Pyeloplasti
Sistoüretroskopi
Tam Kan Sayımı-Hemogram
Lokal Anestezi
Esd (Sedimantasyon)
Enjeksiyon Iv
Ürografi
Enjeksiyon Im
Laparoskopik Adrenalektomi
İntravenöz Pyelografi ( İvp )
Nefrostomi
Perkütan Iğne Aspirasyonu
Renal Ultrason
X-Ray
Keratinin Kan Testi
Preoperatif Değerlendirme
Sistektomi
Ürostomi
MRI
Abdominal Ultrasonografi
Böbrek Taşı
Böbrek Taşı Cerrahisi
Üretroplasti
Üroonkoloji
Endoüroloji
Kozmetik Penis Cerrahisi
TUR-P Plazmakinetik
Üretra Ameliyatı
Erken Boşalma Tedavisi
Genel Üroloji
Cinsel İsteksizlik Sorunu Tedavisi
Sertleşme Sorunu Tedavisi
Lazer ile Taş Tedavisi
Kısırlık
Hidrosel Ameliyatı
İdrar Yolu Darlıkları
Plazma Kinetik
Prostat Kanserinde Laparoskopik (Kapalı) Ameliyat
Prostat Kanserinde Açık Ameliyat
Üroloji Randevusu
Mikrocerrahi Varikosel Ameliyatı
Mesane Kanseri Kapalı Ameliyatları
Normal Randevu
Lazerle Prostat Cerrahisi
Perkütan Böbrek Cerrahisi
Kozmetik Vajina Ameliyatları
Kadın Ürolojisi
Mikro Perk
Penis Büyütme Ameliyatı
Penise Prp Tedavisi
Cinsel İktidarsızlık Tedavisi
Üreteroskopik Taş Cerrahisi
Yetişkin Sünneti
Penise Enjeksiyon Tedavisi
Sertleşme Sorununda PRP Tedavisi
Cinsel Terapi
HoLEP Prostat Ameliyatı
Parsiyel Nefrektomi
Radikal Nefrektomi
Testis Protezi
Testis Tümörüne Yönelik Retroperitoneal Kitle Rezeksiyonu
BipoLEP Prostat Ameliyatı
Radikal Orşiektomi
Transuretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu (TURT)
Radikal Prostatektomi
İdrar Kaçırma Ameliyatı
Siğil Yakma
Penil Protez Uygulaması
Plazma Kinetik Prostat Cerrahisi
Lazer ile Kondilom Tedavisi
LSWT İktidarsızlık
İdrar Kaçırma Tedavisi
Böbrek Kanseri Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatları
Kan Elektrolit Testi
Ua(Ürinaliz)
Laserasyon Onarımı
Robot Destekli Laparoskopik Prosedürler

Randevu almak ister misiniz? Buraya tıklayın Randevu al!